Hamida Akchar, gebiedsconsulent Vidomes

Home > Rokkeveen > Wijkteam > Hamida Akchar, gebiedsconsulent Vidomes

Hamida Akchar, gebiedsconsulent Vidomes

Hamida Akchar

Hallo, ik ben Hamida Akchar! Ik ben gebiedsconsulent bij woningcorporatie Vidomes, en vooral actief in Zoetermeer. Zoetermeer is voor Vidomes de grootste gemeente.

Wat doe ik als gebiedsconsulent?

Ik houd mij bezig met de leefbaarheid in onze complexen en in de directe woonomgeving. Zo ben ik in de wijk Rokkeveen bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het leefbaarheidsprogramma.

Een leefbaarheidsprogramma: wat is dat eigenlijk?

Daar waar het minder goed gaat met de leefbaarheid, bedenk ik samen met de betrokken partners - zoals de wijkbeheerder, consulent sociaal beheer, gemeente, netwerkpartners en bewoners - wat er nodig is om de leefbaarheid te verbeteren.

Heeft u als bewoner een goed idee?

Bijvoorbeeld in het kader van schoon, heel en veilig in uw complex of directe woonomgeving? Dan kijk ik graag samen met u wat de mogelijkheden zijn. Kijk voor meer informatie op: www.vidomes.nl/ik-huur/samen-met-vidomes/plant-je-idee.

Contact

U kunt contact met mij opnemen via e-mail gc@vidomes.nl, of bel mij via ons Klant Contact Centrum op 088-845 6600.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert