Fatima El Adnani, cliëntondersteuner MEE

Home > Rokkeveen > Wijkteam > Fatima El Adnani, cliëntondersteuner MEE

Fatima El Adnani, cliëntondersteuner MEE

Fatima El Adnani

Ik ben cliëntondersteuner in de wijk Rokkeveen. Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.

Fatima el Adnani

Telefoon: 06-10740439
E-mail: f.adnani@meezhn.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

We bieden informatie en advies aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. We bieden informatie en advies op alle terreinen van het dagelijks leven: opvoeding en ontwikkeling, leren en werken, regelgeving en geldzaken, samenleven en wonen. Bijvoorbeeld in het wegwijs maken en het gebruik van (zorg)regelingen, bij het voorbereiden op of bijwonen aan een gesprek met de gemeente, een (voor)onderzoek of bij een aanvraag voor een hulpmiddel of voorziening. Onze dienstverlening is kortdurend. Indien langdurige ondersteuning nodig is, verwijzen wij door naar andere instanties.

Zoekt u iemand die met u meedenkt en naast u staat? Dan kunt u bij MEE terecht. U kunt contact met een van ons opnemen. Onze gegevens staan naast onze foto.

U kunt ook contact opnemen met het algemene nummer van MEE:
Telefoon: 0800-7752000 / e-mail: info@meezhn.nl
Kijk voor meer informatie op www.meezhn.nl.

Corona maatregel

Onze huidige klanten worden telefonisch geholpen waarbij we extra oog hebben voor basisbehoeften en veiligheid in een gezin of ander systeem. We zullen schakelen met andere partijen, zoals we dat altijd doen, om er voor te zorgen dat datgene wat nodig is geregeld kan worden. De klanten op de wachtlijst worden allen gebeld om bijvoorbeeld advies te kunnen geven of al wat acties uit te zetten. Daarbij wederom met het oog op basisbehoeften en veiligheid.

Voor verschillende doelgroepen (denk aan ASS en LVB) zal er aangepaste communicatie gemaakt worden over het coronavirus met bijvoorbeeld pictogrammen. Daarnaast gebruiken we reeds ontwikkelde zaken ten behoeve van communicatie. Er is bijvoorbeeld een poster voor laaggeletterden op de RIVM-site. We zullen dit soort informatie delen met onze klanten en samenwerkingspartners indien gewenst.

Kortom: wij houden contact met onze klanten en kunnen en willen uiteraard meedenken met onze partners in de wijk. Als een samenwerkingspartner wil overleggen over een kwetsbare inwoner in de wijk, neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee en kunnen indien nodig contact opnemen met de inwoner. Mocht er een grotere hulpvraag zijn en een aanmelding voor MEE blijkt nodig te zijn, dan gaat dit via ons servicepunt: 088-7752000 of info@meezhn.nl. Natuurlijk kunnen we de aanmelding intern verzorgen als er contact is geweest met de inwoner.

Tot slot

Goede zorg, dienstverlening én de bescherming van de zwaksten in onze maatschappij liggen Xtra/stichting Mee en al haar medewerkers nauw aan het hart. Daarom zal onze dienstverlening deze weken anders ingericht worden. We blijven ons dagelijks met hart en ziel inzetten voor (kwetsbare) burgers. Om besmetting te voorkomen, doen we dit tijdelijk echter zoveel mogelijk telefonisch, digitaal en op afspraak. We houden contact met iedereen die nu ondersteuning ontvangt en maken maatwerkafspraken over hoe die plaatsvindt.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert