Wijkteam

Home > Rokkeveen > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Peter Collignon, wijkregisseur

  Peter Collignon

  Bij mij kunt u terecht met vragen, suggesties en ideeën over het gemeentelijk beleid, het wijkactieplan, leefbaarheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Als ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of naar een samenwerkingspartner.

 • Kees Stekelenburg, gebiedsbeheerder

  Kees Stekelenburg

  Als gebiedsbeheerder van de gemeente verbind ik voor Rokkeveen en Oosterheem (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Ik werk hierbij nauw samen met de wijkregisseur en met de wijkbeheerder. Bewoners en partners in de wijk kunnen bij mij terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte. Wanneer ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of naar andere leden van het wijkteam. Ik ben bereikbaar via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Hamida Akchar, gebiedsconsulent Vidomes

  Hamida Akchar

  Hallo, ik ben Hamida Akchar! Ik ben gebiedsconsulent bij woningcorporatie Vidomes, en vooral actief in Zoetermeer. Zoetermeer is voor Vidomes de grootste gemeente.

  Lees meer
 • Debby Vis, projectmanager/contractmanager

  Debby Vis

  Ik ben verantwoordelijk voor het integraal onderhoud voor de wijken Meerzicht, Buytenwegh en De Leyens, Rokkeveen en Oosterheem.

 • Lotte Bijlsma en Nick Reine, wijkhandhavers Rokkeveen

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, controleren op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte. Er wordt onder andere gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app. Heeft uw melding spoed? Dan kunt u binnen en buiten kantoortijden bellen naar 14 079.
  Voor meer informatie: www.zoetermeer.nl/handhavers.

 • Wijkagenten

  Bij de wijkagent kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.

  Meer over de wijkagenten in Rokkeveen

 • Buurtwerk in Rokkeveen

  Anya van Hees

  Voor 'samenlevingsopbouw in Zoetermeer' is er een team van buurtverbinders: Anya van Hees, Shakeji Jermias en Suzanne Luyken.

  Lees meer
 • Eveline Bon - wijkcoach (Kwadraad)

  Vergroot afbeelding: Eveline Bon

  Als wijkcoach van Rokkeveen en Meerzicht ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Marieke Smit en Fatima El Adnani, cliëntondersteuners MEE

  Wij, Marieke Smit en Fatima el Adnani zijn cliëntondersteuners in de wijk Rokkeveen. Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.

  Lees meer
 • Suzan de Gelder, wijkverpleegkundige VierstroomZorgthuis team Rokkeveen watertoren

  Suzan de Gelder

  Ik ben Suzan de Gelder, vanuit Gezondheidscentrum De Watertoren bieden we passende zorg aan onze cliënten thuis. Voor vragen over verpleging en verzorging thuis, kunt u contact opnemen via e-mail: wijkvp.rokkeveenwatertoren@vierstroomzorgthuis.nl of bel naar 06-46361214. Ik ben bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 • Gabriëlle Verhaegen, clientondersteuner (Palet Welzijn)

  Gabriëlle Verhagen

  U kunt bij mij terecht voor vragen, ondersteuning en advies op het gebied van wonen, hulp, zorg, welzijn en administratie. Samen met u kijk ik naar de situatie waarin u zich bevindt en zoeken we naar geschikte oplossingen.

  Lees meer
 • Odette Haasnoot, coördinator activiteiten Palet Welzijn

  Odette Haasnoot

  Mijn naam is Odette Haasnoot, sociaal makelaar bij Palet Welzijn. Voor vragen omtrent activiteiten voor 55-plussers in de wijk Rokkeveen kunt u contact opnemen. Ik ben op de hoogte van het aanbod en kan u zo nodig adviseren. Daarnaast coördineer ik een groot aantal activiteiten in buurtcentrum de vlieger en recreatiezaal Nathaliegang. Deze zijn vrij of tegen betaling van contributie te bezoeken. Met de bonnen van de ZoetermeerPas kunt u korting krijgen op deelname aan een groot aanbod aan activiteiten. Komt u gerust eens een kijkje nemen.
  Telefoonnummer: 088-023 4245
  E-mailadres: o.haasnoot@paletwelzijn.nl

 • Veerle Broer, Coördinator Mantelzorgondersteuning Palet Welzijn

  Veerle Broer

  Mijn naam is Veerle Broer en ik ben Coördinator Mantelzorgondersteuning bij ZoSamen Palet Welzijn. Ik ben er voor iedereen met vragen rondom mantelzorg en coördineer samen met mijn collega de mantelzorgondersteuning. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik te bereiken via telefoonnummer 06-27291464 en e-mail v.broer@paletwelzijn.nl.

 • Mariska van Hazendonk, ambulant begeleider

  Mariska van Hazendonk

  Mijn naam is Mariska van Hazendonk, ambulant begeleider bij IDB Maatwerk BV. Wij bieden gepaste hulpverlening op maat, op basis van een beschikking van de gemeente. Wij gaan uit van de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners en hun netwerk. Wij bieden in nauwe samenwerking met de inwoner op diverse levensgebieden ondersteuning thuis of op het werk/dagbesteding.


  Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen via ons kantoor, telefonisch: 088-777 4600 of via e-mail: info@idbmaatwerk.nl.

 • Sonja Konings, Ontmoetingscentrum Carpe Diem

  Sonja Konings

  Het Ontmoetingscentrum Carpe Diem aan de Susannegang biedt psychosociale ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. Wij zijn een laagdrempelig centrum. Voor mensen met dementie bieden we ondersteuning via een dagprogramma. Daarnaast geven wij advies, cursussen en voorlichting op het gebied van dementie voor mensen met dementie én voor mantelzorgers. Het Ontmoetingscentrum is 6 dagen per week open: van maandag tot en met zaterdag. Voor meer informatie kunt u bellen naar 079-888 6997 of een e-mail sturen naar oc.zoetermeer@vierstroomzorgthuis.nl.

 • Wijkteam Rokkeveen Watertoren Vierstroom

  Voor vragen over verpleging en verzorging thuis, kunt u contact opnemen via de e-mail: wijkvp.rokkeveenwatertoren@vierstroomzorgthuis.nl of op telefoonnummer 06-46361214.

  Marijke van den Heuvel of Janneke Plooij, verpleegkundigen
  Wijkverpleegkundige, Dieneke Bakker. Telefoon: 06-29017939

 • Dieneke Bakker wijkverpleegkundige Vierstroomzorgthuis Zoetermeer Rokkeveen-Oost

  Dieneke Bakker

  Voor vragen over verpleging of verzorging thuis kunt u contact opnemen met mij via mijn e-mailadres wijkvp.rokkeveenoost@vierstroomzorgthuis.nl, of telefonisch via 06-29017939.

  Ik ben bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.00-17.00 uur.

 • Petra van Schayik, eerstelijnsverpleegkundige

  Petra van Schayik

  Ik ben Petra van Schayik en ben eerstelijnsverpleegkundige in de wijk Rokkeveen. Ik werk vanuit de huisartsenpraktijken De Watertoren en Rokkeveen-Oost. Vanuit die praktijken maar ook vanuit andere netwerkpartners en wijkbewoners ga ik op huisbezoek bij kwetsbare mensen van 75 jaar en ouder, die vragen/ knelpunten ervaren op het gebied van gezondheid en welzijn. Ook begeleid ik mensen met een dementie die zelfstandig wonen. Ik kan met u meedenken, u advies geven en u waar nodig verwijzen naar instanties die u verder kunnen helpen.

  Mijn telefoonnummer is 06-51646005 en ik ben bereikbaar via e-mailadres p.vanschayik@sgzoetermeer.nl.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert