Wijkteam

Home > Rokkeveen > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Peter Collignon, wijkregisseur

  Peter Collignon

  Bij mij kunt u terecht met vragen, suggesties en ideeën over het gemeentelijk beleid, het wijkactieplan, leefbaarheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Als ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of naar een samenwerkingspartner.

 • Paula van der Maat, administratieve ondersteuning

  Ik ondersteun de wijkregisseur van Rokkeveen bij zijn werk in de wijk. Ik hou mij onder andere bezig met het administratief afhandelen van de Wijk aan zet-aanvragen, het ondersteunen bij bijeenkomsten in de wijk en onderhouden van contacten met bewoners en samenwerkingspartners.

 • Kees Stekelenburg, gebiedsbeheerder

  Kees Stekelenburg

  Als gebiedsbeheerder van de gemeente verbind ik voor Rokkeveen en Oosterheem (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Ik werk hierbij nauw samen met de wijkregisseur en met de wijkbeheerder. Bewoners en partners in de wijk kunnen bij mij terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte. Wanneer ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of naar andere leden van het wijkteam. Ik ben bereikbaar via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Debby Vis, projectmanager/contractmanager

  Debby Vis

  Ik ben verantwoordelijk voor het integraal onderhoud voor de wijken Meerzicht, Buytenwegh en De Leyens, Rokkeveen en Oosterheem.

 • Martin Reinders, wijkhandhaver Rokkeveen

  Martin Reinders

  De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt bijvoorbeeld gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en de naleving van verleende vergunningen.

  Contact: telefonisch via 14 079 of de Mijn Gemeenteapp.

  Meer informatie: www.zoetermeer.nl/handhavers

 • Wijkagenten

  Bij de wijkagent kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.

  Meer over de wijkagenten in Rokkeveen

 • Kam Yin Klop, gebiedsconsulent Vidomes

  Kam Yin Klop

  Hallo, ik ben Kam Yin Klop. Ik ben gebiedsconsulent bij woningcorporatie Vidomes, en vooral actief in Zoetermeer. Zoetermeer is voor Vidomes de grootste gemeente.

  Lees meer
 • Kersten Gans, buurtverbinder Gro-up Buurtwerk

  Kersten Gans

  De buurtverbinder legt nieuwe verbindingen in de wijk tussen bewoners onderling en tussen bewoners, partijen en organisaties. De buurtverbinder ondersteunt daarnaast ook bewoners(groepen) bij het opzetten van nieuwe projecten die de wijk socialer, leuker, schoner of veiliger maken. Heeft u een goed idee voor de wijk? Neem dan contact op met de buurtverbinder!

  Contact: telefoon 06-57989905 en e-mail kersten.gans@gro-up.nl.

 • Susanne, Meerpunt

  Ik ben Susanne en samen met mijn collega's Ineke en Stephanie werkzaam bij het Meerpunt inlooppunt (CJG Zoetermeer). Hier kan iedere ouder/opvoeder terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook voor vragen over relatieproblemen, scheiden of gescheiden zijn kunt u bij mij terecht. Ik bied een luisterend oor en geef gratis informatie en advies, zonder dat u uw naam of de naam van uw kind(eren) hoeft te vertellen. Ik denk graag met u mee in wat u als ouder of wat uw gezin nodig heeft.

  Lees meer
 • Jordy van Ast, combinatiefunctionaris sport

  Als combinatiefunctionaris sport ben ik de verbindende schakel tussen wijk/school en de verenigingen. Hierin probeer ik in samenwerking met de scholen en verenigingen het sportaanbod hoog te houden voor de inwoners. Voor de verenigingen een mooie kans om zich op de kaart te zetten binnen de wijk(en). Hiernaast houdt ik mij ook bezig met andere projecten om zo nog meer beweeg aanbod te creëren binnen mijn wijken. Bent u op zoek naar mogelijkheden om te bewegen in Zoetermeer of is er behoefte aan sport- en beweegactiviteiten in de wijk? Dan kunt u gerust contact met mij opnemen via e-mail: j.van.ast@zoetermeer.nl of door te bellen naar 06-48355170.

 • Robin de Prie, coördinator mantelzorg Palet Welzijn

  Robin de Prie

  Als coördinator mantelzorg ben ik er voor iedereen (jong en oud) die langdurig, intensief zorgt voor een naaste. Mantelzorgers kunnen bij mij terecht voor individuele ondersteuning en groepsbijeenkomsten zoals o.a. mantelzorgcafés, workshops en respijtdagen. Ook ben ik het aanspreekpunt voor de mantelzorgwaardering van gemeente Zoetermeer. 

  Iedere donderdag van 15.00-16.00 uur ben ik aanwezig bij het inloopspreekuur voor mantelzorgers in de inZet locatie Noordhove-Seghwaert aan de Petuniatuin 7A.

  Lees meer
 • Melissa van der Helm, coördinerend begeleider van het Lorna Wing huis stichting Middin

  Melissa van der Helm

  Het Lorna Wing huis is een (fase) trainingshuis voor jongeren met een autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking. In drie fases trainen zij zoveel mogelijk competenties die zij nodig hebben om de stap naar (zo zelfstandig mogelijk) zelfstandigheid te maken. Hier is onze begeleiding volledig op ingesteld.

  Lees meer
 • Amanda van de Vendel, sociaal makelaar

  Elly Hengeveld

  Als Sociaal Makelaar zet ik mij graag in voor de wijk Rokkeveen. Dit doe ik vanuit het inlooppunt van inZet aan de Nathaliegang 79 (naast de bibliotheek). Meedoen en actief zijn in uw eigen wijk, sociaal contact, jezelf ontwikkelen; dit zijn belangrijke elementen voor een mooi en zinvol leven. Ik help u graag om aan te sluiten bij uw mogelijkheden en talenten.

  Lees meer
 • Eveline Bon - wijkcoach (Kwadraad)

  Vergroot afbeelding: Eveline Bon

  Als wijkcoach van Rokkeveen en Meerzicht ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Fatima El Adnani, cliëntondersteuner MEE

  Fatima El Adnani

  Ik ben cliëntondersteuner in de wijk Rokkeveen. Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.

  Lees meer
 • Suzan de Gelder, wijkverpleegkundige VierstroomZorgthuis team Rokkeveen watertoren

  Suzan de Gelder

  Ik ben Suzan de Gelder, vanuit Gezondheidscentrum De Watertoren bieden we passende zorg aan onze cliënten thuis. Voor vragen over verpleging en verzorging thuis, kunt u contact opnemen via e-mail: wijkvp.rokkeveenwatertoren@vierstroomzorgthuis.nl of bel naar 06-46361214. Ik ben bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 • Gabriëlle Verhaegen, Ouderenadviseur Rokkeveen

  Gabriëlle Verhagen

  U kunt bij mij terecht voor vragen, ondersteuning en advies op het gebied van wonen, hulp, zorg, welzijn en administratie. Samen met u kijk ik naar de situatie waarin u zich bevindt en zoeken we naar geschikte oplossingen.

  Lees meer
 • Sonja Konings, Ontmoetingscentrum Carpe Diem

  Sonja Konings

  Het Ontmoetingscentrum Carpe Diem aan de Susannegang biedt psychosociale ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. Wij zijn een laagdrempelig centrum. Voor mensen met dementie bieden we ondersteuning via een dagprogramma. Daarnaast geven wij advies, cursussen en voorlichting op het gebied van dementie voor mensen met dementie én voor mantelzorgers. Het Ontmoetingscentrum is 6 dagen per week open: van maandag tot en met zaterdag. Voor meer informatie kunt u bellen naar 079-888 6997 of een e-mail sturen naar oc.zoetermeer@vierstroomzorgthuis.nl.

 • Wijkteam Rokkeveen Watertoren Vierstroom

  Voor vragen over verpleging en verzorging thuis, kunt u contact opnemen via de e-mail: wijkvp.rokkeveenwatertoren@vierstroomzorgthuis.nl of op telefoonnummer 06-46361214.

  Marijke van den Heuvel of Janneke Plooij, verpleegkundigen
  Wijkverpleegkundige, Dieneke Bakker. Telefoon: 06-29017939

 • Dieneke Bakker wijkverpleegkundige Vierstroomzorgthuis Zoetermeer Rokkeveen-Oost

  Dieneke Bakker

  Voor vragen over verpleging of verzorging thuis kunt u contact opnemen met mij via mijn e-mailadres wijkvp.rokkeveenoost@vierstroomzorgthuis.nl, of telefonisch via 06-29017939.

  Ik ben bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.00-17.00 uur.

 • Petra van Schayik, eerstelijnsverpleegkundige

  Petra van Schayik

  Ik ben Petra van Schayik en ben eerstelijnsverpleegkundige in de wijk Rokkeveen. Ik werk vanuit de huisartsenpraktijken De Watertoren en Rokkeveen-Oost. Vanuit die praktijken maar ook vanuit andere netwerkpartners en wijkbewoners ga ik op huisbezoek bij kwetsbare mensen van 75 jaar en ouder, die vragen/ knelpunten ervaren op het gebied van gezondheid en welzijn. Ook begeleid ik mensen met een dementie die zelfstandig wonen. Ik kan met u meedenken, u advies geven en u waar nodig verwijzen naar instanties die u verder kunnen helpen.

  Mijn telefoonnummer is 06-51646005 en ik ben bereikbaar via e-mailadres p.vanschayik@sgzoetermeer.nl.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert